Follow us on Facebook

Spotkanie online partnerów

Jak informowaliśmy wcześniej, w ramach projektu odbyła się wycieczka promocyjna „Drogą książęcej rodziny Sanguszki”. Niestety ze względu na znane okoliczności nie udało nam się zorganizować wspólnego wyjazdu, który obejmowałby terytorium polsko-ukraińskiej granicy. Dlatego ukraińscy uczestnicy odwiedzili historyczne dziedzictwo Wołynia i polsko - lubelskiego województwa.

W celu wymiany wrażeń i zaprezentowania wspólnej trasy transgranicznej, odbyło się dziś w Łucku w formie wideokonferencji spotkanie partnerów ukraińskich i polskich.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli grup docelowych: samorządów i władz wykonawczych, muzealników, naukowców, biur podróży i dziennikarzy.

Mieszkańcy Wołynia byli entuzjastycznie nastawieni do informacji ich polskich kolegów o miejscach łączących rodzinę Sanguszki z ziemią lubelską: Włodawę, Lubartów, Rudno i Lublin. Z kolei polscy partnerzy byli pod dużym wrażeniem piękna miejsc, które znalazły się na transgranicznym szlaku turystycznym na Wołyniu.

Wszyscy uczestnicy spotkania internetowego jednogłośnie wyrazili opinię, że lokalizacje tej trasy będą interesujące dla szerokiej publiczności i będą miały znaczący potencjał turystyczny.