Follow us on Facebook

Promocyjna wycieczka

Date

W dniach 3-4 września 2020 roku w ramach projektu odbyło się długo oczekiwane
wydarzenie - promocyjna wycieczka po miejscach objętych wirtualnym
transgranicznym szlakiem turystycznym „Drogą książęcej rodziny Sanguszków”.
W celu popularyzacji nowo powstałego szlaku turystycznego przedstawiciele instytucji
muzealnych, biur podróży, władz wykonawczych, samorządów oraz mediów odwiedzili
miejsca związane z rodziną książęcą. Geograficznie trasa przebiega na granicy polsko-
ukraińskiej: Łuck - Kowel - wieś Milci (powiat Starowiżyowski) - Kamin-Kashyrsky -
wieś. Yarevyshche (powiat Starowiżyowski) - Włodzimierz Wołyński - Włodawa -
Kijany - Lubartiw - Rudno - Lublin - Krasiczyn - Dub.
Biorąc pod uwagę sytuację z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa i
zamkniętą granicą ukraińsko-polską, uczestnicy wycieczki mieli okazję odwiedzić
lokalizacje tylko na Ukrainie. Wkrótce polscy partnerzy zorganizują podobną
wycieczkę promocyjną po zabytkach swojego kraju.
Podróż była bogata i niesamowicie interesująca. Jednocześnie jest to dość trudne, bo
450 kilometrów musieliśmy pokonać w 32 godziny. A drogi na Wołyniu nie zawsze
mogą pochwalić się dobrą jakością.
Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili klasztor św. Mikołaja we wsi. Milci,
powiat Starowiżyowski, który przez długi czas był rodowym grobowcem książąt
Sanguszków. Dalej był Kamin-Kashirsky, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć murowaną
kaplicę klasztoru dominikanów z XVII wieku, której dzielnie strzegą wiekowe dęby. W
narodowym muzeum lokalnej wiedzy o mieście udało nam się podziwiać wyjątkowy
zabytek - fragment rzeźbionego drewnianego katolickiego ołtarza, najstarszego na
Wołyniu.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia, była malownicza wieś Yarevyshche
w powiecie starowiżowskim. Tutaj w XV-XVI wieku istniał klasztor, którego
założycielem był książę Aleksander Sangushko. Klasztor nie przetrwał do dziś. Jednak
w 2015 roku archeolodzy ustalili lokalizację starożytnego klasztoru. Podczas
wykopalisk w rejonie Monastyryszche znaleziono fragmenty ceramiki, monety z XV-
XVI wieku oraz pierścień z brązu.
Następnego dnia przywitało nas piękne miasto Włodzimierz Wołyński ciepłym i
łagodnym słońcem. Jego wielowiekowa historia jest ściśle związana z książętami
Sanguszki. Dowodem na to są zachowane zabytki architektoniczne - Rotunda Wasyla
Błogosławionego i Sobór Zaśnięcia Pańskiego
Wrażeń uczestników wycieczki nie da się opisać słowami, emocje po prostu
przepełnione. Mamy wielką nadzieję, że wszyscy miłośnicy historii i podróży nie
przegapią okazji, aby dowiedzieć się wiele o słynnej rodzinie książąt Sanguszki,
podziwiać zabytki architektury i odkryć nieznane dotąd turystyczne miejsca.
Już niedługo każdy będzie mógł wirtualnie odwiedzić wszystkie te miejsca! Mamy
nadzieję, że wirtualna wycieczka sprawi, że zechcesz na własne oczy zobaczyć te
miejsca i zobaczyć bogate dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego.
Trasa turystyczna w trzech językach będzie dostępna dla każdego na naszej stronie
internetowej, a także w formie aplikacji mobilnej.

Czekaj… Wkrótce.