Слідкуйте за нами у Facebook

Досліджуємо життєвий шлях князівського роду Сангушків

Image
Дата

Однією з основних цілей проєкту «Віртуальна подорож шляхами князівського
роду Сангушків – відкриваємо нові сторінки спільної української та польської
історії» є створення та просування спільного тематичного транскордонного
туристичного маршруту, який би популяризував історико-культурну спадщину
Волині та Люблінщини.
Новостворений маршрут буде пов'язаний з історією князівського роду
Сангушків, який займав важливі адміністративні, політичні та військові посади
у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій, і безпосередньо
торкається сторінок історії Волині та Люблінського воєводства.
На сьогодні існує велика кількість писемних джерел та архівних матеріалів, які
стосуються історії князів Сангушків, їх життя і діяльності на теренах України
та Польщі. Однак, вони є розпорошені і недостатньо досліджені. З огляду на це,
проєктом підготовлено технічне завдання для проведення дослідження з метою
достовірного встановлення місць перебування представників князівського роду
у Волинській області та Люблінському воєводстві. Було відібрано двох
експертів-науковців з України та Польщі, які протягом двох місяців вивчали та
аналізували відповідні матеріали - як ті, що наявні у відкритих джерелах, так і
ті, що зберігаються в архівах. Історики встановили місця перебування
представників князівського роду, події, пов’язані з цими місцями та їх
хронологію. По завершенню роботи експерти надали звіти, у яких представлені
відомості про результати виконаного дослідження. На сьогодні ми маємо
систематизовані дані, які будуть використані за основу у процесі розроблення
туристичного маршруту.