Слідкуйте за нами у Facebook

Презентація результатів дослідження відбулася у Хелмі

Дата

20 лютого 2020 року у м. Хелм, Республіка Польща, відбувся практичний
семінар з презентації результатів дослідження князівського роду Сангушків.
Даний захід є частиною проєкту «Віртуальна подорож шляхами князівського
роду Сангушків – відкриваємо нові сторінки спільної української та польської
історії».
Організатором заходу виступила Асоціація органів самоврядування
Єврорегіону «Буг» (Бенефіціар) спільно з громадською організацією «Центр
регіональних ініціатив Волині» (Головний бенефіціар).
Учасниками семінару стали представники музейних установ транскордонного
регіону, представники місцевої влади та органів місцевого самоврядування,
управління та інституції, які відповідають за сферу туризму та промоції, члени
команди проєкту, у кількості 15 осіб. Основна мета семінару полягала у
представленні результатів дослідження наукових та історичних джерел щодо
життя і діяльності роду Сангушків, проведеного у рамках проєкту.
Два експерти-науковці з України та Польщі вивчили та проаналізували велику
кількість писемних джерел та архівних матеріалів, які стосуються історії князів
Сангушків. У результатах своїх досліджень історики встановили місця
перебування представників князівського роду, події, пов’язані з цими місцями,
та їх хронологію. Учасники семінару обговорили та оцінили логічність викладу
матеріалу, його аргументацію, конкретність та доказовість.
Результати дослідження будуть взяті за основу для розроблення туристичного
віртуального маршруту.
Окрім цього, під час семінару було здійснено презентацію проєкту,
представлено його мету, конкретні цілі, заходи та очікувані результати, які б
сприяли використанню історико-культурної спадщини транскордонного
регіону для зростання обізнаності про його туристичний потенціал та
підвищення його привабливості як на внутрішніх, так і на зовнішніх
туристичних ринках.
У ході семінару відбувалися жваві дискусії, які засвідчили високу
зацікавленість у проєкті та готовність його учасників надавати підтримку на
усіх етапах його реалізації.