Follow us on Facebook

Badamy ścieżki życiowe rodu książęcego Sanguszków.

Jednym z szczegółowych celów projektuWirtualna podróż ściezkami rodu ksiażęcego Sanguszków – otwieramy nowy stronice wspólnej ukraińskiej i polskiej historiijest stworzenie i promocja wspólnego tematycznego transgranicznego szlaku turystycznego, zadaniem którego będzie popularyzacja dziedzictwa historyczno kulturowego Wołynia i Lubelszczyzny.

Nowostworzony szlak będzie powiązany z historią rodu książęcego Sanguszków, przedstawiciele którego zajmowali znaczące administracyjne, polityczne i wojskowe stanowiska w Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej, i bezpośrednio dotyczy historii Wołynia i Lubelszczyzny.

Na dzień dzisiejszy istnieje ogromna ilość źródeł pisemnych oraz materiałów archiwalnych, dotyczących historii rodu Sanguszków, ich życia oraz działalności na terenach Ukrainy i Polski. Niestety, są one rozproszone i słabo zbadane, w związku z czym projekt przywiduje realizację zadania skierowanego na sprecyzowanie miejsc działalności przedstawicieli rodu Sanguszków na terenie obwodu wołyńskiego oraz województwa lubelskiego. Zostali wyłonieni dwaj eksperci  z Polski i Ukrainy, którzy przez okres dwóch miesięcy badali i analizowali odpowiednie dostępne w źródłach otwartych oraz archiwach materiały. Historycy ustalili miejsca przebywania przedstawicieli rodu książęcego, wydarzenia, powiązane z tymi miejscami i ich chronologię. Po zakończeniu pracy eksperci sporządzili raporty, w których zawarli informację o rezultatach wykonanych badań. Teraz jesteśmy w posiadaniu systemowych danych, które zostaną wykorzystane jako podstawa w opracowaniu szlaku turystycznego.