Follow us on Facebook

1 października 2021 r. ruszył projekt „Muzea przygraniczne – przestrzeń dialogu międzykulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 października 2021 r. ruszył projekt „Muzea przygraniczne – przestrzeń dialogu międzykulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jest realizowany przez Wołyńską Radę Obwodową w partnerstwie z organizacją pozarządową „Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych”, Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (Polska).

Celem projektu jest nawiązanie kontaktów między instytucjami muzealnymi na Wołyniu i województwie podkarpackim w celu zwiększenia ich atrakcyjności i promocji na pograniczu ukraińsko-polskim.

Jednym z kluczowych produktów projektu będzie poprawa dostępności muzeum w Łucku dla osób o specjalnych potrzebach. W tym kontekście dobrą okazją będzie doświadczenie ich kolegów ze Stalowej Woli, którzy mają znaczący pozytywny rozwój we wdrażaniu programów dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada organizację wspólnych transgranicznych wydarzeń artystycznych, wydanie katalogu najlepszych eksponatów muzeów partnerskich, nakręcenie filmów promocyjnych, zorganizowanie wyjazdu studyjnego muzealników z Wołynia do Polski w celu poznania najlepszych praktyk i doświadczeń. Ważnym elementem są działania szkoleniowe zwiększające kompetencje pracowników muzeów w pracy ze specjalnymi kategoriami zwiedzających.

Z pomocą Unii Europejskiej wyremontują też salę wystawową Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego i zakupią specjalistyczny sprzęt do pokazów eksponatów.

Projekt wzmocni potencjał muzeów regionalnych, a także będzie promował dziedzictwo kulturowe i zabytki regionów przygranicznych Ukrainy i Polski.