Follow us on Facebook

1 października 2021 r. ruszył projekt „Muzea przygraniczne – przestrzeń dialogu międzykulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 października 2021 r. ruszył projekt „Muzea przygraniczne – przestrzeń dialogu międzykulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jest realizowany przez Wołyńską Radę Obwodową w partnerstwie z organizacją pozarządową „Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych”, Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (Polska).

Pierwszy mikroprojekt zakończony!

Mamy przyjemność poinformować, że zakończył się pierwszy mikroprojekt. Program w sposób szczególny wspiera projekty o małym budżecie, oferujące głównie działania nieinwestycyjne, tzw. miękkie, i promujące współpracę. Tego rodzaju mikroprojekty są najbardziej popularne na pograniczu....

Spotkanie online partnerów

Jak informowaliśmy wcześniej, w ramach projektu odbyła się wycieczka promocyjna „Drogą książęcej rodziny Sanguszki”. Niestety ze względu na znane okoliczności nie udało nam się zorganizować wspólnego wyjazdu, który obejmowałby terytorium polsko-ukraińskiej granicy...

Promocyjna wycieczka

W dniach 3-4 września 2020 roku w ramach projektu odbyło się długo oczekiwane
wydarzenie - promocyjna wycieczka po miejscach objętych wirtualnym
transgranicznym szlakiem turystycznym „Drogą książęcej rodziny Sanguszków”.