Follow us on Facebook

UWAGA !!! ANONS!

Jednym z działań projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej polsko-ukraińskiej historii” realizowanego w ramach PWT PL-BY-UA jest publikacja przewodnika turystycznego „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków”...

Badamy ścieżki życiowe rodu książęcego Sanguszków.

Jednym z szczegółowych celów projektu „Wirtualna podróż ściezkami rodu ksiażęcego Sanguszków – otwieramy nowy stronice wspólnej ukraińskiej i polskiej historii” jest stworzenie i promocja wspólnego tematycznego transgranicznego szlaku turystycznego, zadaniem którego będzie popularyzacja dziedzictwa historyczno kulturowego Wołynia i Lubelszczyzny...