Follow us on Facebook

Drogami książęcej rodziny Sanguszków

„Wirtualna podróż po książęcej rodzinie Sanguszków - otwarcie nowych kart wspólnej historii Ukrainy i Polski” - tak nazywa się projekt, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Europejski Instrument Sąsiedztwa
 

Sergey NAUMUK

Projekt jest realizowany na terenie obwodu wołyńskiego i województwa lubelskiego. Jego głównym celem jest promocja wykorzystania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu przygranicznego w celu zwiększenia potencjału i atrakcyjności turystycznej. Według niego planowana jest wspólna, tematyczna, transgraniczna trasa turystyczna, promująca zabytki historii i kultury Wołynia i Lublina.

 

W jego ramach badano działalność książąt Sanguszki na Wołyniu i badano genealogię rodu. W regionie zidentyfikowano kilka zabytków, które są bezpośrednio związane z działalnością tej książęcej rodziny. Są to klasztor Mikołajów we wsi Mylci, powiat starowiżyowski, który przez długi czas był grobowcem przodków Sanguszków, kaplica kościoła dominikanów w Kamen-Kaszyrskim, kościół Wasylowski i sobór Wniebowzięcia NMP we Włodzimierzu Wołyńskim.

 

W ubiegłym tygodniu grupy docelowe projektu, czyli dziennikarze, muzealnicy i przedstawiciele branży turystycznej, odwiedzili wspomniane miejsca, poznali historię tych obiektów sakralnych oraz ich związek z rodziną Sanguszków. Odwiedzono także wieś Yarevyshche, powiat starowiżyowski, gdzie w XV - XVI wieku istniał klasztor założony przez księcia Ołeksandra Sanguszkę. Klasztor nie przetrwał do dziś. Jednak w 2015 roku archeolodzy ustalili lokalizację starożytnego klasztoru.

 

W ramach projektu powstała między innymi strona internetowa i aplikacja mobilna, a także wydano przewodnik turystyczny. Wierzymy, że te wydarzenia zwiększą świadomość mieszkańców Wołynia i Lubelszczyzny na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz przyczynią się do zwiększenia potencjału turystycznego Wołynia - powiedziała kierownik projektu Natalia Krolik.źródło: www.volyn.com.ua