Follow us on Facebook

Konferencja podsumowująca projektu

22 września 2020 w Łucku odbyła się oficjalna prezentacja wirtualnego transgranicznego szlaku turystycznego oraz konferencja podsumowująca projekt "Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii”. Wydarzenie odbyło się wspólnie z polskimi partnerami w formie wideokonferencji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów i władzy wykonawczej, instytucji turystycznych, muzeów, badacze oraz przedstawiciele mediów.

Podczas wydarzenia zaprezentowano główne produkty projektu - wirtualną trasę turystyczną, portal internetowy, aplikację mobilną oraz przewodnik turystyczny. Ponadto uczestnicy mieli możliwość obejrzenia filmów promocyjnych przygotowanych przez każdą ze stron.

W drugiej części konferencji zaprezentowano ogólne wyniki i osiągnięcia projektu. Podczas dyskusji uczestnicy dyskutowali, jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe i historyczne do promocji regionu przygranicznego, zwiększyć jego potencjał turystyczny oraz zapewnić trwałość projektu. Przedstawiono także pomysły na dalszą współpracę i pisanie kolejnych projektów transgranicznych.